تحقیق بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري


تحقیق بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
نام محصول دانلودی: تحقیق بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

چكيده پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بر روي 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي انجام شد و جهت گردآوري داده ها يك پرسشنامة 18 سئوالي محقق *** ويژة معلمان و يك پرسشنامة 16 سئوالي ويژة دانش آموزان دورة راهنمايي تهيه شده و پس


ادامه مطلبhttp://hakimpedia.ir/particle/imaghaleh337.html